Mocne linki dla Twojej strony internetowej.

Relacje z podrˇ?y, Ukraina

Ukraina (ukr. Україна, Ukrajina) – pa?stwo po?o?one w Europie Wschodniej. Graniczy od pˇ?nocy z Bia?orusi?, od zachodu z Polsk?, S?owacj? i W?grami, od po?udnia z Rumuni? i Mo?dawi? oraz Morzem Czarnym, od wschodu za? z Rosj?. Ukraina jest cz?onkiem-za?o?ycielem ONZ oraz organizacji regionalnych i subregionalnych tj. Wspˇlnota Niepodleg?ych Pa?stw, OBWE, GUAM i Organizacja Pa?stw Morza Czarnego.

W ZSRR Ukraina (czyli Ukrai?ska Socjalistyczna Republika Radziecka, w skrˇcie USRR) by?a po Rosji drug? najwi?ksz? wed?ug liczby ludno?ci republik? radzieck?. Od 1991 roku jest samodzielnym pa?stwem. Obecnie Ukraina jest uwa?ana za lokalne mocarstwo, ktˇre dzi?ki dogodnemu po?o?eniu pomi?dzy Rosj? a Uni? Europejsk? posiada argumenty w ilo?ciach tranzytowanych przez jej terytorium surowcˇw (ropy i gazu) co wykorzystuje do kszta?towania polityki w pa?stwach w obr?bie Wspˇlnoty Niepodleg?ych Pa?stw i Unii Europejskiej.

Relacje z podrˇ?y po Ukrainie, bardzo ciekawa i ?wietnie napisana. Zobacz koniecznie.

Znaczna cz??? Ukrainy jest po?o?ona w zakresie klimatu umiarkowanego kontynentalnego, natomiast po?udnie (na przyk?ad Krym) – morskiego. Obszar kraju znajduje si? najcz??ciej pod wp?ywem polarnomorskich i polarnokontynentalnych mas powietrza. Bilans promieniowania jest tu dodatni i wynosi na pˇ?nocy 35 kcal/cm², a na po?udniu 50 kcal/cm². Najbardziej charakterystyczn? cech? klimatu Ukrainy jest jego wzrastaj?cy z zachodu na wschˇd kontynentalizm termiczny. W zwi?zku z tym roczne amplitudy temperatury powietrza wahaj? si? od 25░C we Lwowie do 30░C w Starobielsku. Na terenie kraju przewa?a rˇwnie? kontynentalny rozk?ad opadˇw z maksimum w ciep?ym okresie roku. Roczna suma opadˇw maleje z pˇ?nocnego zachodu (600 mm) na po?udniowy wschˇd (400 mm).

2900

Pozycjonuj swoj─ů stron─Ö skutecznie. Buduj artyku┼éy. Staraj si─Ö aby ka┼╝dy by─ç unikalny. U┼╝ywaj jedynie tych samych s┼é├│w kluczowych otoczonych r├│┼╝nymi zdaniami w tematyce danego artyku┼éu. Kopiuj─ůc artyku┼éy mi─Ödzy Preclami oszukujesz sam siebie.


Pozycjonowanie stron
Reklama banerowa
Lista Katalog├│w SEO
Katalog Stron Internetowych

Noni - Kredyty mieszkaniowe - hotel gdansk old town - mieszkania na sprzedaż gorzów wlkp - Drukarki termotransferowe - Biuro rachunkowe - joga kraków - web hosting - galeria tarnów - hotel sopot - projekty domów - Łamanie haseł - hotel w centrum gdańska - dachy z trzciny - http://foro24.pl/