Mocne linki dla Twojej strony internetowej.

Tanie kot?y CO.

Ekogroszek. Dlaczego? Popularno?? Eko-groszku jest wynikiem zaostrzenia norm emisji zanieczyszcze? do atmosfery. Zmusi?o to producentˇw paliw sta?ych do szukania bardziej proekologicznych rozwi?za? ogrzewania.
Eko-groszek to w?giel kamienny sortymentu groszek II granulacji 5-25 mm, odpowiednio uszlachetniony. Charakteryzuje si? nisk? zawarto?ci? siarki (do 0,6%), dzi?ki czemu spe?nia normy ekologiczne. Warto?? opa?owa eko-groszku to 26-27 MJ/kg.
Ogrzewanie Eko-groszkiem jest ta?sze o oko?o 40 % od ogrzewania paliwami p?ynnymi. Kot?y typu EKO-TECH mog? by? stosowane wy??cznie w instalacjach centralnego ogrzewania systemu otwartego z grawitacyjnym lub wymuszonym obiegiem wody i ci?nieniu roboczym 0,1 MPa, zabezpieczone zgodnie z wymaganiami PN-91/B-02413 dotycz?cych zabezpiecze? ogrzewa? wodnych systemu otwartego.

Kot?y Eko-Tech s?u?? do ogrzewania i przygotowania ciep?ej wody u?ytkowej. Kot?y stanowi? konstrukcj? stalow? spawan?. W ich budowie zrealizowana zosta?a wysoko efektywna technika dolnego spalania.
Kot?y EKO-TECH wyposa?one s? w samo oczyszczaj?ce si? palenisko retortowe, do ktˇrego za pomoc? podajnika ?limakowego podawane jest paliwo z zasobnika.

Polecamy Kocio? Eko-Tech 200 kW. Wi?cej informacji na temat kot?ˇw co znajduje si? na naszej stronie www.Planujesz remont? Budujesz dom? Martwisz si? o koszty obawiaj?c si? nietrafionej inwestycji? Wybˇr w?a?ciwego pieca co jest dla Ciebie najwa?niejszy. Cz?sto jednak ?le dobrane rozwi?zanie staje si? przyczyn? Twojej irytacji.
S?u?ymy pomoc? techniczn? i opiek? na ka?dym etapie wspˇ?pracy. Odpowiemy na ka?de pytanie dotycz?ce kot?ˇw, doradzimy, oferuj?c najlepsze rozwi?zanie. Z nami wybierzesz kocio? dostosowany do twoich potrzeb.Automatyczne kot?y z podajnikiem t?okowym, Typ STALMARK O mocach: od 17kW do 500kW przystosowane do spalania mia?u w?glowego i eko-groszku.

Automatyczne ekologiczne piece wodne typu STALMARK s? kot?ami ekologicznymi daj?cymi o 40% ta?sze ?rˇd?o ciep?a w porˇwnaniu z kot?ami gazowymi czy olejowymi.

Zalety kot?ˇw co Stalmark:
- mo?liwo?? stosowania opa?u o bardzo du?ej rozpi?to?ci granulacji a? do 4cm
- ekonomiczna eksploatacja- koszty ogrzewania s? dwukrotnie ni?sze w porˇwnaniu do wykorzystania gazu ziemnego oraz do czterech razy ni?sze w porˇwnaniu do wykorzystanego oleju opa?owego
- wewn?trzna cz??? korpusu kot?a wykonana jest z atestowanej stali kot?owej
- prosta obs?uga, ktˇra sprowadza si? jedynie do uzupe?niania paliwa oraz okresowego czyszczenia kot?a
- dodatkowy ruszt do palenia awaryjnego
- regulacja szybko?ci i nadmuchu
- w pe?ni zautomatyzowany uk?ad procesu spalania paliwa
- samo odpopielaj?ce si? palenisko
- mo?liwo?? pod??czenia w??ownicy Zobacz poradnik dla kupuj?cych kocio? co umieszczony na naszej stronie www.termoeko.pl.

Wszystkie kot?y z podajnikiem posiadaj? certyfikaty bezpiecze?stwa ekologicznego.

3500

Pozycjonuj swoj─ů stron─Ö skutecznie. Buduj artyku┼éy. Staraj si─Ö aby ka┼╝dy by─ç unikalny. U┼╝ywaj jedynie tych samych s┼é├│w kluczowych otoczonych r├│┼╝nymi zdaniami w tematyce danego artyku┼éu. Kopiuj─ůc artyku┼éy mi─Ödzy Preclami oszukujesz sam siebie.


Pozycjonowanie stron
Reklama banerowa
Lista Katalog├│w SEO
Katalog Stron Internetowych

Noni - Kredyty mieszkaniowe - hotel gdansk old town - mieszkania na sprzedaż gorzów wlkp - Drukarki termotransferowe - Biuro rachunkowe - joga kraków - web hosting - galeria tarnów - hotel sopot - projekty domów - Łamanie haseł - hotel w centrum gdańska - dachy z trzciny - http://foro24.pl/