Mocne linki dla Twojej strony internetowej.

Gra strategiczna ?wiata haremˇw

Po Rejestracji trafiasz do ?wiata, w ktˇrym wszystko musi narodzi? si? od pocz?tku po Wielkiej Wojnie. Nie b?dzie to proste, a droga do chwa?y b?dzie d?uga i mozolna. Gdy dotrzesz do najwy?szego poziomu Rozwoju Technicznego b?dziesz mˇg? zapisa? si? w historii gry (zak?adka: Brama Altarionu). Zanim to jednak nast?pi zdob?dziesz lub kupisz wiele ?on, ktˇre urodz? ci synˇw: wojownikˇw. To oni, g?odni sukcesˇw rz?dzi? b?d? pustyni? i sia? strach w sercach twoich wrogˇw. Gr? zaczniesz jako cz?onek jednej z sze?ciu wielkich nacji: nacj? wybierzesz przy Rejestracji. Jedni wol? by? Sirahem, ktˇry du?o wydobywa, inni Qazarem: wojownikiem z krwi i ko?ci, jeszcze inni handlarzem -Irgilem lub jedn? z nacji po?rednich. Pe?ny opis zobaczysz TU. Twoi synowie to urodzeni wojownicy. Rodz? si? z pewnymi umiej?tno?ciami, ale dopiero wir wojny budzi w nich zew krwi. Ka?da wielka bitwa przynosi nie tylko rany, ale te? do?wiadczenie. W przysz?o?ci jeden z nich, zast?pi ojca i poprowadzi twoj? rodzin? ku jeszcze wi?kszym sukcesom. Przy dziedziczeniu masz szans? na zmian? nacji. Gdy ju? zaznajomisz si? bli?ej z gr?, sam dojdziesz do wniosku, ?e o twoim statusie spo?ecznym decyduj? posiadane ?ony. To wasze wspˇlne dzieci b?d? wielkimi wojownikami siej?cymi postrach na pustyni. Jednak ?ony nale?y chroni? przed agresorem. Ich strata mo?e by? bardzo bolesna i przynie?? przykre konsekwencje. Warto kupowa? co jaki? czas m?odsze ?ony, gdy? od ich wieku zale?y szansa na zaj?cie w ci???. woja przygoda z Harem-World zosta?a podzielona na 14 etapˇw zwanych poziomami Rozwoju Technicznego. Ka?dy poziom to nowe jednostki bitewne oraz inny zakres wrogˇw. Na pocz?tku b?dziesz mˇg? tworzy? tylko kilka jednostek, bardzo s?abych, z czasem poznasz jednostki walcz?ce z odleg?o?ci lub o wi?kszym ataku ni? obronie. B?dziesz mˇg? doskonali? swoj? strategi? gry. Od 10 poziomu pojawi si? lotnictwo, ktˇre otwiera ca?kiem now? epok? przed tob?. Nigdy wcze?niej atak nie by? szybszy, a adrenalina nie buzowa?a tak mocno do g?owy. Wyobra? sobie, ?e atakujesz harem obok w nieca?e 5 minut niszcz?c wszystko na swojej drodze. Harem-World oferuje jedyny w swoim rodzaju system wojenny w?rˇd gier MMORTS. 9 rˇ?nych strategii bitewnych, mo?liwo?? dowolnego ruchu armi? po terenie ca?ej planszy, ataki z odleg?o?ci i ataki frontowe. A to wszystko mo?liwe dzi?ki ponad 100 rˇ?nym typom wojsk, ktˇre odkryjesz w czasie swojej przygody z t? gr?. Tutaj nawet Dawid, wybieraj?c dobr? taktyk? mo?e pokona? Goliata. Gra pozwala te? na wspˇlne akcje obronne oraz walki daleko od haremˇw w?a?cicieli armii. Ju? nigdy agresor nie b?dzie czu? si? bezpiecznie stoj?c pod wrogimi murami, gdy? mo?e nadej?? kto? silniejszy i roznie?? jego armi? w py?.

3300

Pozycjonuj swoj─ů stron─Ö skutecznie. Buduj artyku┼éy. Staraj si─Ö aby ka┼╝dy by─ç unikalny. U┼╝ywaj jedynie tych samych s┼é├│w kluczowych otoczonych r├│┼╝nymi zdaniami w tematyce danego artyku┼éu. Kopiuj─ůc artyku┼éy mi─Ödzy Preclami oszukujesz sam siebie.


Pozycjonowanie stron
Reklama banerowa
Lista Katalog├│w SEO
Katalog Stron Internetowych

Noni - Kredyty mieszkaniowe - hotel gdansk old town - mieszkania na sprzedaż gorzów wlkp - Drukarki termotransferowe - Biuro rachunkowe - joga kraków - web hosting - galeria tarnów - hotel sopot - projekty domów - Łamanie haseł - hotel w centrum gdańska - dachy z trzciny - http://foro24.pl/