Mocne linki dla Twojej strony internetowej.

dobry tekst

\\\\\\\"Dekalog dobrej ma??onki\\\\\\\"
PO PIERWSZE:
Ciesz si?, ?e w ogóle kto? ci? zechcia?.
PO DRUGIE:
Nie my?l, ?e jak ju? ci? zechcia?, to mo?esz przyty? 20 kg i ?azi? po mieszkaniu jak ?az?ga.
PO TRZECIE:
Daj m??owi troch? luzu. I tak jest w szoku, ?e o?eni? si? w?a?nie z Tob?. Troch? to potrwa. Jeszcze jaki? czas b?dzie si? upewnia? czy wybra? dobrze...
PO CZWARTE:
Pami?taj, piwem m?? si? nie zatruje.
PO PI?TE:
Nie wypytuj go stale, gdzie by? i co robi?, próbuj sama dedukowa?. Nawet nie masz poj?cia, jak takie pytania irytuj?.
PO SZÓSTE:
Uwa?aj ?eby zupa nie by?a za s?ona za cz?sto.
PO SIÓDME:
Jak zobaczysz szmink? na ustach lubego, nie wydzieraj si? niepotrzebnie, mo?e ratowa? komu? ?ycie metod? usta-usta.
PO ÓSME:
Wyrzu? wszystkie kolorowe czasopisma. Tyle w nich m?dro?ci ile w g?owie przeci?tnej kobiety - niewiele.
PO DZIEWI?TE:
Nie ?ap m??a na ci???, bo mo?esz si? przeliczy?.
PO DZIESI?TE:
Wyskocz czasem do dobrego klubu nocnego, popatrz na lepsze od siebie. Uczy? trzeba si? ca?e ?ycie.
Dekalog pochodzi ze strony z humorem, kawa?ami i dowcipami, a dost?pny jest w ca?o?ci tutaj:

Dekalog dobrej ?ony\\\\\\\"10 przykaza? dla ?on\\\\\\\"
1. Jam jest m?? twój, który ci? wywiód? z domu niewoli panie?skiej, zgryzot i cierpie?.
2. Nie wymawiaj imienia m??a swego hamsko , lecz mów zawsze pieszczotliwie.
3. Czcij ojca i matk? jego, albowiem oni obdarzyli ci? tym kochanym m??em.
4. Nie kradnij pieni?dzy z kieszeni m??a, gdy wraca pó?no noc? w humorze.
5. Nie mów fa?szywego ?wiadectwa, jakoby m?? twój chodzi? nocami po restauracyjach, pi? wódk? i gra? w karty, chocia?by tak by?o.
6. Nie zabijaj mi?o?ci w sobie dla m??a swego.
7. Nie ??daj szpilek tudzie? ani ?adnej rzeczy, które obci??y?yby kiesze? m??a.
8. Nie kochaj, nie zwód? obcych m??ów, chocia?by byli lepsi od niego.
9. Nie zdradzaj m??a swego.
10. Nie ??daj wi?cej ni? raz na dob?, gdy? s? jeszcze kobiety, które m??ów nie maj?.
Artykó? dost?pny w orginale: 10 przykaza? dla ?on i pochodzi ze strony z

dowcipami i róznymi tekstami\\\\\\\"Rodzaje kaca czyli do?wiadczenia poostatkowe
Dobrze si? bawili?cie wczoraj na ostatkach ? Wiemy, ?e mówienie przychodzi wam dzisiaj z trudem, dlatego u?atwimy wam to! Powiedzcie tylko – ile

gwiazdek widzicie?
Kac jednogwiazdkowy *
Zero bólu. Nie czujesz si? tak naprawd? chory. Funkcjonujesz stosunkowo sprawnie, tylko troch? ci? suszy. Wypijasz pi?? puszek coli, lecz nie zmienia to twojego

samopoczucia. Z jakich? niezg??bionych przyczyn masz ochot? na hamburgera z frytkami.
Kac dwugwiazdkowy **
Niby bez bólu, ale co? jest zdecydowanie nie w porz?dku. Wygl?dasz co prawda nie?le, ale pod wzgl?dem wydolno?ci umys?owej osi?gasz poziom biurowego zszywacza.

Kawa, któr? w siebie wlewasz, wzmaga jedynie niepokój w twoich jelitach (one nadal nie poradzi?y sobie z tymi ciasteczkami z kremem, po które pow?drowa?e? do

sklepu nocnego o trzeciej nad ranem). W brzuchu rozpoczyna si? rewolucja.
Kac trzygwiazdkowy ***
Lekki ból g?owy. ?o??dek ma si? gorzej ni? kiepsko. Twoja produktywno?? w skali od 1 do 10 równa si? 0. Kiedy przechodzi obok ciebie jakakolwiek kobieta, masz

md?o?ci, bo zapach jej perfum przypomina ci te kolorowe koktajle, które wypi?e? w ramach zak?adu z kumplami. Czu?by? si? znacznie lepiej, gdyby? by? w domu,

le?a? w ?ó?ku i ogl?da? powtórki w TV. Wypi?e? cztery kubki kawy, du?? butelk? wody mineralnej, trzy sprite\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'y i col? – a ani razu nie sika?e?.
Kac czterogwiazdkowy ****
?ycie jest do dupy. ?eb ci? nawala. Nie mo?esz mówi? szybko, bo grozi to niekontrolowanym pawiem. Szef napad? na ciebie za spó?nienie i nagada? ci, ?e ?mierdzisz

wód?. Stara?e? si? ?adnie ubra?, ale to na nic, bo nie da si? ukry?, ?e ogoli?e? twarz tylko z jednej strony. W przypadku kobiet – makija? wygl?da, jakby? go

na?o?y?a podczas jazdy kolejk? górsk? w weso?ym miasteczku. Oczy masz tak przekrwione, ?e trudno rozpozna? kolor t?czówek. Bol? ci? nawet w?osy. Zwieracz

wykazuje znaczn? nadpobudliwo?? - ma co? w rodzaju spazmów i biada ka?demu, kto odwa?y si? tu? po tobie skorzysta? z tej samej kabiny.
Ca?o?? artyku?u mo?na przeczyta? tutaj: rodzaje kaca a pochodzi ze strony z

?miesznymi tekstamiPolityka firm – Czyli dlaczego si? dzieje, jak si? dzieje?
Umie?? 5 ma?p w jednym pokoju.
Zawie? banana przy suficie i ustaw drabin? pozwalaj?c? zabra? do banana.
Upewnij si? ze nie ma innego sposobu by schwyta? banana.
Zainstaluj system , który b?dzie mia? za zadanie wyla? lodowata wod? w ca?ym pomieszczeniu (oczywi?cie przez sufit) jak tylko który? z szympansów zacznie

wchodzi? po drabinie.
Szympansy szybko si? naucz? , ?e nie nale?y wdrapywa? si? na drabin?.
Po jakim? czasie wy??cz system \\\\\\\"polewania lodowat? wod?\\\\\\\".
Teraz zast?p jednego z szympansów na nowego.
Ten ostatni wejdzie po drabinie i nie wiedz?c czemu dostanie wpierdol od innych.
Zast?p jeszcze jednego ze starych szympansów nowym.
Ten tez dostanie wpierdol, i to szympans nr 6 (ten , który by? przed nim wprowadzony) b?dzie bi? najmocniej. Kontynuuj wymian? starych szympansów na nowych a?

b?d? sami nowi.
Zauwa?ysz ze ?aden z nich nie b?dzie si? stara? wchodzi? na drabin?, a je?eli trafi si? jeden który o tym cho?by pomy?li to na pewno dostanie wpierdol od

pozosta?ych. Najgorsze jest to ze ?aden z nich nie wie dlaczego.
Tak tez rodzi si? funkcjonowanie i kultura firmy.
Teraz wiesz jaki jest proces, dlaczego przy?piesza si? wymian? \\\\\\\"dinozaurów\\\\\\\" na\\\\\\\"m?odych\\\\\\\", dlaczego nie dostaniesz banana, i dlaczego twój wspó?pracownik staje

si? twoim najgorszym wrogiem!
Artykó? w orginale dost?pny: Polityka firm
Pochodzi ze strony z humorem\\\\\\\"Z?ota rybka\\\\\\\"
Przychodzi facet do swojego kumpla , patrzy, a tam u niego na podwórku nowy kompleks sportowy, wielki kort tenisowy z trybunami na kilka tysi?cy

osób. Podchodzi bli?ej, a tam na korcie Agassi z Samprasem sobie rozgrywaj? mecz. Idzie do kumpla i pyta:
- Sk?d ty mia?e? tyle kasy ?eby zafundowa? sobie to wszystko?
- A wiesz, mam z?ot? rybk? która spe?nia ka?demu ?yczenie.
- Po?ycz mi j?! Jutro ci oddam!
- Dobra, tylko uwa?aj, ona jest troch? przyg?ucha, musisz do niej wyra?nie mówi?.
Po?yczy? rybk? i szcz??liwy wraca do domu. Postawi? j? na stole i g?o?no, wyra?nie i powoli mówi do niej:
- Z?ota rybko! Chc? mie? gór? z?ota.
Rybka na to:
- O.K. Id? spa? a rano ?yczenie b?dzie spe?nione.
Wstaje na drugi dzie? a jego dom przygnieciony przez gór? b?ota. Chwyci? rybk?, leci do kumpla i mówi:
- Co? ty mi da?! Chcia?em od niej gór? z?ota a ona mi da?a gór? b?ota!
Kumpel na to:
- Mówi?em ci, ?e jest troch? g?ucha. Co to my?la?e?, ?e ja chcia?em mie? wielki tenis???
Artykó? w orginale dost?pny: z?ota rybka a pochodzi ze strony z

humorem, kawa?ami i dowcipami\\\\\\\"Premie\\\\\\\"
Przyje?d?a przedstawiciel z zarz?du banku z Portugalii do centrali banku... w Polsce. Jest pocz?tek roku, w ca?ym banku wyp?acali premie , wi?c

postanowi? dowiedzie? si?, czy pracownicy s? zadowoleni z otrzymanych premii. Wchodzi do gabinetu szefa i pyta:
- No jak tam, dobrze idzie biznes? Zadowoleni jeste?cie z bonusów?
- A dzi?kuj?, dzi?kuj?, jestem bardzo zadowolony - odpowiada prezes
- A na co przeznaczyli?cie swoj? premi??
- Za cz??? pieni?dzy kupi?em sobie nowy jacht...
- A reszta? - Za reszt? kupi?em sobie pakiet akcji naszej firmy. Jestem bardzo szcz??liwy, dzi?kuj? raz jeszcze.
Artykó? w orginale dost?pny: premie, a pochodzi ze strony z

humorem

3300

Pozycjonuj swoją stronę skutecznie. Buduj artykuły. Staraj się aby każdy być unikalny. Używaj jedynie tych samych sÅ‚Ć³w kluczowych otoczonych rĆ³Å¼nymi zdaniami w tematyce danego artykułu. Kopiując artykuły między Preclami oszukujesz sam siebie.


Pozycjonowanie stron
Reklama banerowa
Lista KatalogĆ³w SEO
Katalog Stron Internetowych

Noni - Kredyty mieszkaniowe - hotel gdansk old town - mieszkania na sprzedaż gorzĆ³w wlkp - Drukarki termotransferowe - Biuro rachunkowe - joga krakĆ³w - web hosting - galeria tarnĆ³w - hotel sopot - projekty domĆ³w - Łamanie haseł - hotel w centrum gdańska - dachy z trzciny - http://foro24.pl/