Mocne linki dla Twojej strony internetowej.

Rycerze I Kupcy

Ani rycerz ani kupcy, Wzgˇrze Steve staje si? ?redniowieczne

Czas rzeczywistego ekonomiczna fili?anka symulacji aktualnie runneth ponad, z t? ma?? osobliwo?ci? wspˇ?zawodnicz?c? dla miejsca na dziobie obok wag ci??kich Caesar III and Settlers III. Wyra?nie, Rycerzami I Kupcami nie jest pob?ogos?awiony z ca?kiem samym dziedzictwem, chocia? troch? producentˇw pracowa?o nad Osadnikami II. I to jest widoczne, jako co mamy jest skutecznie Lite Osadnikˇw.

Zacz?? si? dooko?a AD 1200, gra na pewno rozpoczyna od huku, poniewa? inauguracyjna misja rozpoczyna od twojej wsi w ogniu i twoi ludzie zar?ni?ci przez naje?d?cˇw. Raz zdo?asz przeprowadzi? ich poza miastem, to jest przypadek ponownie budowania, jak rˇwnie? tworz?c oddzia?ami, z ktˇrymi wyrzuci? ?ywe gˇwno z innymi spo?eczno?ciami.

Zwyk?y biznes zarz?dzania zasobu zwraca: rolnicy hoduj? zbo?e, zbo?e nakarmi ?winie, ?winiom dostarczaj? skˇr, mog? zrobi? do skˇry skˇrom, skˇra mo?e zosta? ukszta?towana do zbroi, zbroj? jest noszony przez osoby przyj?te i tak dalej. Ale ludzie potrzebuj? zje??, oczywi?cie, wi?c ustawi?e? rze?nika, piekarni? i winnic?, z wie?niakami wyra?nie pokazanymi usi??? na zewn?trz zajazd drwi?cy i ??opi?cy. Nie ma ?adnych pieni?dzy jako taki, chocia? jest pod?a cz??? z?ota, ktˇre mo?e zosta? kopni?ty w pˇ?niejszych poziomach. Wszystko w grze ma warto?? w warunkach innego zasobu: siekiera r?ki, na przyk?ad, jest warta dwie deska drewna.

NIEWOLNIK MIASTO

Wszystkie budynki w grze s? musiane, by zosta? zbudowane z ziemi w gˇrze, wymagaj?c robotnikˇw, niewolnikˇw i surowce. To bierze czas i, chocia? teoretycznie powiniene? zosta? trzymany zaj?ty, s? cz?sto okresy kiedy po prostu na lewo ogl?dasz dzia?anie. To jest dos?ownie mo?liwe, by ustawi? jakie? instrukcje i pˇj?? po przys?owiowe gˇwno, prysznic i ogoli? si?, wracaj?c, by znale??, ?e prosperuj?ca spo?eczno?? wyskoczy?a w twojej nieobecno?ci. To jest nie ca?kiem' zanurzania sumy' ?e skunksy marketingu t?skni? dla i, je?eli byli?my ci??cy mogliby?my opisa? gr? jako pochwalony wygaszacz ekranu - mo?esz nawet pozwoli? temu przymkn?? t?o kiedy dostajesz si? na z jak?? prac?. Mo?esz uj?? kary za sk?anianie do przemys?y z przerwami i jest element gry online graj?cej tobie, ni? ciebie graj?cego uczciwie.

Ale jest wi?cej do to ni? tego i z misjami cz?sto przewy?szaj?cymi pi?? - godziny znak to mo?e by? ?ywotnym z?odziejem. Dzia?anie jest g?ˇwnie walczy? - ukierunkowany i bitwy s? cz?ste i krwawe. Twoje wej?cie jest decyduj?ce tutaj i jaki? rodzaj strategii jest wymagany, by zrobi? post?p, takie jak parowanie z axemen kiedy twoi ?ucznicy zdzieraj? jakich? maruderˇw. To mo?e sta? si? ca?kiem w??czone i gra jest zasadniczo sta?ym kwestionowaniem towaru koszary z broniami i zaopatrzy? ?o?nierzy, goni?c na czas jako wrˇg robi to sam, szczegˇlnie w trybie multiplayera.

Dana konkurencja, Rycerz I Kupcy ma zbyt wiele irytuj?cych czynnikˇw, poniewa? to, by zosta? polecony bez zastrze?e?, ale os?dzony na jego w?asnych warto?ciach to jest half - przyzwoita gra. Je?eli masz wi?cej pieni?dzy ni? sens i naprawd? musisz posiada? czas rzeczywistego ekonomiczny komplet symulacji w ?redniowieczu, wtedy potrzebujesz spojrzenie nie dalej.

6700

Pozycjonuj swoj─ů stron─Ö skutecznie. Buduj artyku┼éy. Staraj si─Ö aby ka┼╝dy by─ç unikalny. U┼╝ywaj jedynie tych samych s┼é├│w kluczowych otoczonych r├│┼╝nymi zdaniami w tematyce danego artyku┼éu. Kopiuj─ůc artyku┼éy mi─Ödzy Preclami oszukujesz sam siebie.


Pozycjonowanie stron
Reklama banerowa
Lista Katalog├│w SEO
Katalog Stron Internetowych

Noni - Kredyty mieszkaniowe - hotel gdansk old town - mieszkania na sprzedaż gorzów wlkp - Drukarki termotransferowe - Biuro rachunkowe - joga kraków - web hosting - galeria tarnów - hotel sopot - projekty domów - Łamanie haseł - hotel w centrum gdańska - dachy z trzciny - http://foro24.pl/