Mocne linki dla Twojej strony internetowej.

Polityka rachunkowo?ci i zak?adowy plan kont

Jednostka zobowi?zana do prowadzenia ksi?g rachunkowych powinna posiada? dokumentacj? opisuj?c? przyj?te przez ni? zasady prowadzenia rachunkowo?ci. Wynika z art. 10 ust. 1 ustawy o rachunkowo?ci.
Zasady te ustala si? w formie pisemnej i zatwierdza przez kierownika jednostki (art. 10 ust. 2 ustawy o rachunkowo?ci). Przyj?te do stosowania rozwi?zania w zakresie biuro rachunkowe wroc?aw, w jakim ustawa {pozostawia|daje} jednostce prawo wyboru, powinny uwzgl?dnia? specyfik? dzia?alno?ci jednostki oraz zapewni? odpowiedni? jako?? sprawozda? finansowych i ksi?g rachunkowych.
W przyj?tych zasadach rachunkowo?ci nale?y okre?li?:
- przyj?tego przez jednostk? roku obrotowego
- zak?adowy planu kont, ustalaj?c wykaz kont ksi?gi g?體nej, zasady klasyfikacji zdarze?, zasady prowadzenia ksi?g analitycznych oraz ich relacje w stosunku ksi?g i g?體nej
- metod organizacyjnych s?u??cych ochronie danych i ich zbior體, w tym dowod體 ksi?gowych, ksi?g rachunkowych i dokument體 stanowi?cych podstaw? dokonanych w nich zapis體.
- metod wyceny aktyw體 i pasyw體 oraz ustalania wyniku finansowego, w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.
- charakterystyki systemu przetwarzania danych, a przy prowadzeniu ksi?g rachunkowych przy u?yciu komputera - opisu systemu informatycznego,plan kont zawieraj?cego wykaz program體, procedur lub funkcji.

4100

Pozycjonuj swoj膮 stron臋 skutecznie. Buduj artyku艂y. Staraj si臋 aby ka偶dy by膰 unikalny. U偶ywaj jedynie tych samych s艂贸w kluczowych otoczonych r贸偶nymi zdaniami w tematyce danego artyku艂u. Kopiuj膮c artyku艂y mi臋dzy Preclami oszukujesz sam siebie.


Pozycjonowanie stron
Reklama banerowa
Lista Katalog贸w SEO
Katalog Stron Internetowych

Noni - Kredyty mieszkaniowe - hotel gdansk old town - mieszkania na sprzeda偶 gorz贸w wlkp - Drukarki termotransferowe - Biuro rachunkowe - joga krak贸w - web hosting - galeria tarn贸w - hotel sopot - projekty dom贸w - 艁amanie hase艂 - hotel w centrum gda艅ska - dachy z trzciny - http://foro24.pl/