Mocne linki dla Twojej strony internetowej.

Telepraca - wyniki bada?

Niezb?dne s? badania rynku pracy w Polsce na temat realnego wykorzystania tych rodzajˇw zatrudnienia i poznania oczekiwa? i zapotrzebowania uczestnikˇw rynku na te formy. Bez tego nie da si? racjonalnie wdro?y? odpowiednich programˇw reklamuj?cych ten sposˇb zatrudniania. To badanie ma uzupe?ni? luk? w badaniach.Z bada? rynku pracy przeprowadzonych przez Wy?sz? Szko?? Zarz?dzania Personelem i SMG/KRC wynika, ?e ogromna wi?kszo?? pracodawcˇw ma dobry stosunek do Niestandardowych Form Zatrudnienia (NFZ) i Elastycznych Form Organizacji Pracy (EFOP). W opini 69% uczestnikˇw badania internetowego pracodawcy ch?tnie i raczej ch?tnie odnosz? si? do NFZ, jak i do EFOP. Zdaniem 63% pracodawcˇw wykorzystywanie tych form aktywuje konkurencyjno?? firm, a wielu badanych uwa?a je za rozwi?zania prze?omowe.W badaniu rynku pracy w Polsce zbadane b?dzie wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia w ramach obecnego systemu prawnego, jako metody pobudzenia na rynku pracy. Nast?pnie ocenione b?dzie realne zapotrzebowanie na te formy zatrudnienia.Badania wykonywane w ramach projektu umo?liwi? wykorzystanie zgodne z realnym zapotrzebowaniem niestandardowych typˇw zatrudnienia. Poprzez nowe projekty instytucji rynku pracy przyczyni? si? do popularyzacji tego typu zatrudnienia zw?aszcza w grupach zagro?onych wykluczeniem.Wyniki badania rynku pracy w Polsce mog? zosta? wykorzystane przez instytucje rynku pracy dla aktualizacji i uzupe?nienia lokalnych strategii zatrudnienia. Korzysta? z nich b?d? mog?y tak?e instytucje szkoleniowe i szko?y a rˇwnie? instytucje dokszta?cania ustawicznego przygotowuj?c absolwentˇw do pracy z wykorzystaniem elastycznych typˇw zatrudnienia. B?dzie mo?na uruchomi? tak?e programy aktywuj?ce takie zatrudnienie.

3500

Pozycjonuj swoj─ů stron─Ö skutecznie. Buduj artyku┼éy. Staraj si─Ö aby ka┼╝dy by─ç unikalny. U┼╝ywaj jedynie tych samych s┼é├│w kluczowych otoczonych r├│┼╝nymi zdaniami w tematyce danego artyku┼éu. Kopiuj─ůc artyku┼éy mi─Ödzy Preclami oszukujesz sam siebie.


Pozycjonowanie stron
Reklama banerowa
Lista Katalog├│w SEO
Katalog Stron Internetowych

Noni - Kredyty mieszkaniowe - hotel gdansk old town - mieszkania na sprzedaż gorzów wlkp - Drukarki termotransferowe - Biuro rachunkowe - joga kraków - web hosting - galeria tarnów - hotel sopot - projekty domów - Łamanie haseł - hotel w centrum gdańska - dachy z trzciny - http://foro24.pl/